Nanosoft & Solution Ltd.
175/5 หมู่ 7 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบล ป่าแดด
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
Telephone : 053-444-111 , Fax : 053-444-115
Mobile : 08-8141-0428

Email : info@nanosoft.co.th
Website : http://www.nanosoft.co.th
Service Email : nanosoftservice@gmail.com

Products highlight

Nanosoft SmartINV.NET

โปรแกรมขายหน้าร้าน หรือ โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่ออก แบบสำหรับธุรกิจทั่วไป และ สามารถใช้บันทึกการขายแบบปกติหรือจะทำเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน ได้ในโปรแกรมเดียว โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย , ระบบการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบการจัดซื้อ , ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้ , ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ออกบิลขาย , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี ระบบการรายงาน และการ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ ทำงานได้หลายๆกิจการ และ รองรับการทำงานร่วมกับ ครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์ Slip ได้อีกด้วย ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงานทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งสามารถทำงานบนระบบ Network ได้

Nanosoft Hotel.NET

โปรแกรมโรงแรม ที่ใช้ สำหรับ บริหารงาน โรงแรม , รีสอร์ท แบบ ห้องพักรายวัน ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการCheck In , ระบบการ Check Out , ระบบสต็อกสินค้า และ มินิบาร์ , ระบบการเก็บเงินของพนักงาน , ระบบแม่บ้าน , ระบบการจัดการห้องพัก (Room Planning) , เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมโรงแรม ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานทั้ง แบบ Individual และ Group อีกทั้งสามารถแยกการจอง และ การเข้าพัก แบบกลุ่มให้เป็นแบบเดี่ยวได้ (แตกกลุ่ม) นอกจากนี้ ยัง สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ และ รายงานในรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง การพิมพ์ Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ ใบรับมัดจำ/ประกัน ค่าห้องพัก ได้อีกด้วย

Nanosoft Cafe.NET

โปรแกรมร้านอาหาร ที่ออกแบบสำหรับ บริหารงานร้านอาหาร ประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ , ระบบการขายสินค้ารองรับ Monitor แบบ Tourch Screen, ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ , ระบบสต็อกสินค้า , ระบบสต็อกวัตถุดิบ , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก , ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Tablet การส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ , ระบบวิเคราะห์ต้นทุน , ระบบการออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบเรียกเก็บเงิน , ระบบรายงานต่างๆรวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง โปรแกรมรองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Nanosoft CRM.NET

โปรแกรม CRM หรือ โปรแกรมบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย และ คุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ และ ยังมีระบบบริหารการทำงานของพนักงานขาย , การเก็บประวัติลูกค้า , แบ่งระดับลูกค้า , การนัดหมายลูกค้า หรือ แม้แต่ การวิเคราะห์สื่อที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ บันทึกเสียงสนทนาได้ โดย เชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้ามา

Nanosoft Service.NET

โปรแกรมศูนย์ซ่อม หรือ โปรแกรมงานบริการ สำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ , ระบบการติดตามงานซ่อม ( Job tracking ) , ระบบการขายอะไหล่ , ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่ , ระบบการส่งเครม , ระบบการรายงาน , รายงานเชิงวิเคราะห์ , ระบบการออกเอกสาร เข่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการตรวจสอบใบรับงานด้วยบาร์โค๊ด และ สามารถวิเคราะห์การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย

Nanosoft Apartment.NET

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า,หอพัก, อพาร์ทเม้นท์ แบบ รายวัน , รายเดือน อีกทั้งสามารถ นำไปใช้กับ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โดยสามารถ บันทึกการ์ดผู้เช่า , พิมพ์สัญญาเช่า , การป้อนข้อมูลค่าไฟ,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์,ค่าเช่าอื่นๆ และ บันทึกการขายสินค้า อีกทั้งสามารถ ประมวลผลเพื่อออกใบแจ้งหนี้ พร้อมทั้ง บันทึกการรับชำระค่าเช่า ออกใบเสร็จรับเงิน และ รับเงินประกันห้องพัก หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า ได้ ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายทำงานได้ทั้ง แบบ Stand Alone และ Network รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ, รายจ่าย และ ยอดค้างชำระค่าเช่า อีกทั้ง สามารถรองรับการทำงานแบบรายวัน ได้ เป็นต้น

Nanosoft Finance.NET

โปรแกรมเช่าซื้อ หรือ โปรแกรมเงินกู้ , จำนำ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ รองรับการคิดดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest rate) และ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) , การคิดคำนวณค่าปรับ ค่าติดตาม และ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวดพร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายรองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง สามารถจัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา , หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ โดยสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Stand alone และ Network

Nanosoft GL.NET

โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General ledger) ซึ่งมีความสามารถในการทำบัญชี โดยส่วนประกอบหลักๆของ โปรแกรมบัญชี จะประกอบไปด้วย การบันทึกรหัสเลขบัญชี , การบันทึกข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป , ผังบัญชีอัตโนมัติ , ระบบรายงานและรายงานงบการเงิน ต่างๆ อาทิเช่น รายงานสมุดรายวันทั่วไป , รายงานบัญชีแยกประเภท , รายงานกระดาษทำการ , รายงานงบทดลอง , รายงานงบกำไรขาดทุน , รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ( งบดุล ) และ ระบบการปิดงบการเงิน หรือ ปิดงวดบัญชี เป็นต้น

Nanosoft Mini Account

โปรแกรมบัญชี รายรับ รายจ่าย ที่ออกแบบสำหรับ การรับจ่ายเงินประจำวันซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว หรือ การเงินทางด้านธุรกิจ โดยโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัสบัญชี , ระบบการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน , ระบบสมุด ธนาคาร/เงินสด และ ระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ โดยตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้หลายๆกิจการและมี ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม

Nanosoft Cheque .NET

โปรแกรมพิมพ์เช็ค ซึ่งมีระบบต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบการสร้าง รหัสธนาคาร , ระบบ ออกแบบการ พิมพ์เช็ค ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ และ ผู้ใช้สามารถ ออกแบบได้เอง โดยโปรแกรมไม่จำกัดจำนวนธนาคาร อีกทั้งยังมี ระบบการบันทึกการนำเงินเข้าธนาคาร และ บันทึกการจ่ายเช็ค เบิกเงินจากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะมี ระบบการรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลสรุป , ข้อมูลรายละเอียด และ รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งในการ รายงาน สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ของแต่ละธนาคาร (Bank statements ) ได้อีกด้วย

News and informationISO 29110 นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่นได้ผ่านการประเมิน ระบบการตรวจสอบคุณภาพ การผลิตซอฟท์แวร์ ตามระบบมาตราฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ทางเรายังได้ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ การ ผลิตซอฟต์แวร์ ที่เรียกว่า TQS ( Thai Quality Software ) มาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์ไทย ใช้การอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO / IEC 15504 ซึ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติ โดย ทำการพิจารณา และ รับรองจาก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)


หาก ต้องการที่จะปรับ หรือ เพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป ของเรา ตอนนี้เรามีบริการพิเศษรับแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับงาน ของคุณได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานของโปรแกรม หรือ การพิมพ์ใบเสร็จให้ตรงกับแบบฟอร์มของคุณเอง นอกจากนี้ทางเรา ยังรับพัฒนาระบบ และ โปรแกรมเฉพาะงาน อีกด้วย เพราะเราเข้าใจในความแตกต่างในสภาวะ แวดล้อมการทำงานที่ต่างกัน ในแต่ละธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่คุณใช้ตรงกับงานของคุณจริงๆ สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับ