Products โปรแกรมขายหน้าร้าน และ โปรแกรมสต๊อกสินค้า
โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน และ โปรแกรมสต๊อกสินค้า

      เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงาน ขายหน้าร้าน ด้วยรหัสบาร์โค๊ด ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งฟังชั่นต่างๆ เช่น การเพิ่ม-ลดจำนวนสินค้า พักการขาย เป็นต้น และ ฃ สามารถขายแบบ บันทึกการขายเป็นรายการ ทำใบกำกับภาษี ทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินค้า ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ระบบสต๊อกสินค้า สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ อ้างอิงเลขที่เอกสาร มีการเบิกการรับ จำนวนคงเหลือ มีระบบการคิดต้นทุนสินค้า มีรายงานต้นทุนสินค้า กำไร ขาดทุน ระบบบริหารลูกหนี้ เจ้าหนี้ ฯลฯ มีรายงาน ในทุกฟังชั่น ครบเครื่องเรื่องงานขาย และการบริหารจัดการ โปรแกรมรองรับระบบ Network และ Internet สำหรับผู้บริหาร
   

  

 คุณสมบัติพิเศษ
 

 1. โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับภาษาอื่นๆ ได้ 95 ภาษาทั่วโลก หรือกำหนดเองตามต้องการ
 2. พิมพ์บาร์โค๊ด จากสินค้าที่มีอยู่ หรือ กำหนดขึ้นใหม่ จัดฟอร์มเองได้ตามต้องการ
 3. พิมพ์ Catalog สินค้า และบัตรสมาชิกได้
 4. รองรับหน่วยย่อย หน่วยหลักของสินค้า เช่น ชิ้น โหล ลัง กล่อง เป็นต้น
 5. สามารถจัดชุดสินค้า เพื่อส่งเสริมการขาย
 6. ผู้ใช้สามารถออกแบบ จัดวางข้อมูล/ข้อความภายในเอกสารรายงานต่างๆได้
 7. โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับ อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องปริ้นสลิป ลิ้นชักเก็บเงิน
 8. ระบบขายหน้าร้าน พักการขาย เรียกคืนการขายได้ (Point Of Sale)
 9. ระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานโปรแกรม สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานได้
10. ระบบ Program Transaction Log บันทึกเหตุการณ์ การใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน
 

โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมหลัก

โปรแกรมขายหน้าร้าน

โปรแกรมขายหน้าร้าน ( Point of sale )

โปรแกรมสต๊อกสินค้า

บันทึกรหัสสินค้า

โปรแกรมสต๊อก

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์
 นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น
 
175/5 หมู่ 7 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111  Fax : 053-444-115
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.