นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น

     พัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน และ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมเงินเดือน , โปรแกรมสต๊อกสินค้า ,โปรแกรมโรงแรม , โปรแกรมขายหน้าร้าน , โปรแกรมร้านอาหาร , โปรแกรม CRM , โปรแกรมเช่าซื้อ , โปรแกรมห้องเช่า , โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า , โปรแกรมร้านถ่ายรูป , โปรแกรมคลังสินค้า , โปรแกรมพิมพ์เช็ค , โปรแกรมเก็บนามบัตร , โปรแกรมคลังสินค้า ฯลฯ

    ประสบการณ์ อันยาวนานมากกว่า 16 ปี ในการพัฒนา โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี เพื่อใช้งานทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองการใช้งาน อย่างต่อเนื่อง และ สร้างประสบการณ์ที่ดี ในการใช้งานโปรแกรม ที่ง่าย สำหรับผู้ใช้ และ สามารถช่วยผู้บริหาร ได้รับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ในการตัดสินใจเพื่อดำเนินธุรกิจ
 
   
สำหรับโปรแกรม ทุกตัวทางเราเปิดให้ ผู้ใช้สามารถ Download เพื่อทดลองใช้งานได้ และ หากมีปัญหา , คำติชม หรือ ข้อเสนอแนะ  ทางเรายินดีให้บริการ อย่างเต็มที่ โดย สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 053-444-111 เปิดทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 
 
Products โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน
โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน
      ประกอบไปด้วย ระบบ สต๊อก , การขาย , ขายหน้าร้าน ( Point of sale ) , จัดซื้อ , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ และ สามารถ พิมพ์บิล ออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ  โดย มีระบบ การขาย สองแบบ ในโปรแกรมตัวเดียว คือ สามารถบันทึกการขาย แบบ ปกติ และ ขายหน้าร้าน (รองรับการทำงานแบบ Tourch screen) ขี้นอยู่กับชนิดของธุรกิจ โดย การขายหน้าร้าน สามารถ เชื่อมโยงกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์สลิป ได้อีกด้วย นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับ ระบบสต๊อกสินค้า แบบ สต๊อกการ์ด และ คำนวณต้นทุนสินค้า ได้ ทำให้สามารถทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นทันที ที่ปิดการขาย ซึ่ง โปรแกรมออกแบบมา ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รองรับการทำงานบนระบบ Network หรือ Internet  และ มีระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สำหรับผู้บริหาร
โปรแกรมสต๊อกสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมโรงแรม
โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมโรงแรม
      เป็น โปรแกรม ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการงาน โรงแรม , รีสอร์ท , อพาร์ทเมนต์ ที่มีการเข้าพักแบบรายวัน โดยประกอบ ไปด้วยระบบต่างๆ  ดังนี้  ระบบการสำรองห้องพัก ( Room Reservations ) , ระบบการเข้าพัก ( Check in-out ) , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบการเก็บเงิน ( Cashier ) , ระบบการออกเอกสาร ( Billing and Folio ) รองรับระบบการจองห้องพักข้ามปี และ มีตารางห้องพัก ( Room Planing ) แสดงว่าช่วงใด มีแขกเข้าพัก หรือ ช่วงใดมีการจองห้องพัก อีกทั้งสามารถ ออกเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , FOLIO เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีระบบการทำงานของแม่บ้าน ( House Keeping ) และ สามารถออกรายงานการเงิน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ได้  นอกจากนี้ตัว โปรแกรมโรงแรม ยังรองรับการทำงานบน Network และ Internet ได้อีกด้วย
โปรแกรมโรงแรม
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมร้านอาหาร
โปรแกรมร้านอาหาร โปรแกรมร้านอาหาร
      เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ธุรกิจ ร้านอาหาร โดยส่วนประกอบของ โปรแกรมร้านอาหาร จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ ระบบการขายสินค้า , ระบบการเงิน , ระบบการรับ-เบิก สินค้า และ วัตถุดิบ , ระบบสต๊อกสินค้า , ระบบสต๊อกวัตถุดิบ และ ระบบโปรโมชั่น และ สมาชิก โดยคุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมร้านอาหาร คือ สามารถส่งออเดอร์ ไปยัง ครัว และ บาร์ ได้ อีกทั้ง รองรับ การ ออเดอร์ ผ่าน Tablet ได้อีกด้วย ซึ่ง ในระบบการขายสินค้า ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับ จอภาพแบบ Touch Screen และ สามารถเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์สลิป กับ ลิ้นชักเก็บเงิน อีกทั้ง มีการผูกสินค้า เข้ากับวัตถุดิบ เช่น เมื่อขายสินค้า แล้ว วัตถุดิบ จะถูกตัดสต๊อกด้วย เป็นต้น ตัว โปรแกรมร้านอาหาร สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Network และ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Internet ได้
 
โปรแกรมร้านอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมบัญชี และ บัญชีแยกประเภท
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
      โปรแกรม Nanosoft GL.NET เป็น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General ledger) ซึ่งมีความสามารถในการทำบัญชี โดยส่วนประกอบหลักๆของ โปรแกรมบัญชี จะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลสมุดรายวันทั่วไป , ระบบรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานสมุดรายวันทั่วไป , รายงานบัญชีแยกประเภท , รายงานกระดาษทำการ , รายงานงบทดลอง , รายงานงบกำไรขาดทุน , รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ ระบบการปิดงบการเงิน หรือ ปิดงวดบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีระบบรองรับการเชื่อมโยงการลงบัญชีโดยผ่านมาจากซอฟท์แวร์ตัวอื่นๆ อาทิเช่น โปรแกรมสต๊อก , โปรแกรมขายหน้าร้าน , โปรแกรมร้านอาหาร เป็นต้น
 
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรม CRM
โปรแกรม CRM โปรแกรม CRM
      โปรแกรม CRM ( Customer Relationship Management ) ใช้สำหรับงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขาย และ การตลาดได้มากขึ้น โดยระบบ ของ โปรแกรม CRM สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ คือ ระบบการเก็บประวัติลูกค้า , ระบบการการติดต่อลูกค้า , ระบบการนัดหมาย , ระบบการติดตามงาน ( Task Management ) , ระบบข่าวสารองค์กร และ ระบบการรายงาน ต่างๆ ซึ่ง โปรแกรม CRM สามารถ รองรับระบบการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ( Lead Source ) อีกทั้งยังสามารถสืบค้นประวัติลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ มากถึง 180 รายงาน และ สามารถทำงานได้บนระบบ Network
 
โปรแกรม CRM
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมเช่าซื้อ
โปรแกรมเช่าซื้อ โปรแกรมเช่าซื้อ
      ใช้สำหรับบริหารงานเช่าซื้อ , ลิสซื่ง , เงินผ่อน , เงินกู้ , จำนำ โดย โปรแกรมเช่าซื้อ จะประกอบไปด้วย การทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ การตั้งการ์ดลูกหนี้ ซึ่งสามารถรองรับการคิดอัตราดอกเบี้ยได้ทั้ง แบบ ดอกเบี้ยต่อเดือน และ ดอกเบี้ยต่อปี และ มีระบบสต๊อกในตัวเอง โดยรองรับ สินเชื่อ ได้ทั้งประเภท รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , ทองคำ , เครื่องประดับ , อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการติดตามหนี้ เช่น การติดตามลูกหนี้ค้างชำระ และ มีระบบการคิดค่าปรับ ในกรณีที่ชำระล่าช้า รวมไปถึง การออกเอกสาร ต่างๆ ในตัวโปรแกรม เข่น ใบเสร็จรับเงินค่างวด , ใบกำกับภาษี , ใบรับฝากเงิน เป็นต้น   โดยโปรแกรม สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Network และ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง Internet
โปรแกรมเช่าซื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมห้องเช่า
โปรแกรมห้องเช่า โปรแกรมห้องเช่า
      สำหรับใช้บริหารงาน ห้องเช่า , หอพัก หรือ คอนโดมิเนี่ยม โดย โปรแกรมห้องเช่า มีคุณสมบัติ การทำงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การพิมพ์สัญญาเช่า , การออกใบแจ้งหนี้ , การตรวจสอบการค้างชำระค่าเช่า , การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักอบรีด , ค่าน้า , ค่าไฟ , ค่า Internet , ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ หรือ อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น อีกทั้งรองรับ การจดบันทึกมิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟ โดยสามารถกำหนด อัตราต่อหน่วย ได้เอง อีก ทั้งมีระบบ บัญชี รับจ่าย เพื่อทำการสรุป รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน ได้อีกด้วย โดยโปรแกรม สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Network และ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง Internet
โปรแกรมห้องเช่า
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมบัญชีรับจ่าย
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีรับจ่าย
       คุณสมบัติ ของ โปรแกรมบัญชี  รับจ่ายที่ออกแบบสำหรับการจัดการด้านการเงิน ทั้งในด้านการบริหารการเงินส่วนตัว หรือ องค์กรธุรกิจ ประกอบไปด้วย การตั้ง รหัสบัญชีหลัก , รหัสบัญชีย่อย , บันทึกข้อมูลประจำวัน , การโอนเงินระหว่างบัญชี และ รองรับได้ทั้ง บัญชีเงินสด และบัญชีธนาคาร ซึ่ง โปรแกรมบัญชี มีระบบการรายงานทางการเงิน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี โดย โปรแกรมบัญชี สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Network และ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง Internet   
โปรแกรมบัญชี
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Products โปรแกรมศูนย์ซ่อม
โปรแกรมศูนย์ซ่อม โปรแกรมศูนย์ซ่อม
      โปรแกรมศูนย์ซ่อม เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารงานซ่อม หรือ โปรแกรมงานบริการ เหมาะสำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยระบบของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบสต๊อก ทั้งสต๊อกอะไหล่ และ สต๊อกเครื่องมือช่าง , ระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบการติดตามงานซ่อม , ระบบการสั่งซื้อ และ รับอะไหล่ , ระบบการส่งอะไหล่เพื่อเครม , ระบบการเบิกอะไหล่ ของช่าง และ ระบบการออกรายงานต่างๆ  , รายงานเชิงวิเคราะห์ อีกทั้ง ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ เช่น ใบรับงานซ่อม , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น  โดย โปรแกรมศูนย์ซ่อม  สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Network และ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง Internet และ รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค๊ด ในกรณีอ่านข้อมูลบาร์โค๊ดจากใบรับงานทำให้สะดวก และ รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลใบรับงาน
 

โปรแกรมศูนย์ซ่อม
รายละเอียดเพิ่มเติม   
 .
Nanosoft Product Tips
การเพิ่มรูปภาพ หรือ Logo ในออกแบบรายงาน
การ Connect Database หรือ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
คู่มือการใช้งาน Nanosoft Alarm on Android App กันขโมย รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
การกำหนดสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรม

 
 นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น
 175/5 หมู่ 7 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111  Fax : 053-444-115
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.